Answer general information

0981 793 336 - 0246 685 2255
Answer information
info1@solvefortomorrow.vn

Answer
issues related to the Website

0382158065

Time
work

clock 08:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30
Monday to Friday from
March 27, 2024 to the end of October 26, 2024

Join Online course

The Online training course is specially intended for teachers and students - future creators - with the goal of motivating and preparing for the new generation on the path of international integration.

PRIZE TIERS

Final Round

Total prizes for Group A and B up to

8,000,000,000
Details
Movement Prize

In-person Training

Details

WINNERS
solve for tommorow 2023

image
GROUP A - MIDDLE SCHOOL

Cau Duc cluster - Hau Giang

Research, design and manufacture Agro Robot - Monitor, monitor and evaluate the health status of wet rice growing land in Long My district, Hau Giang province.

image
GROUP B - HIGH SCHOOL

Mindful Medical Brand

MedIQ - Smart medical box using IOT platform and management software system

Teams in top

QUYHOA
QUYHOA
AI & IoT applied technology in school management
HHL
HHL
Fire preventing ball shooting plane
BLUE SKY
BLUE SKY
Alert model for bullying prevention combined with IOT
Sunflower
Sunflower
Smart medicine remind-to-use box
Smart mushroom house
Smart mushroom house
Termite mushroom planting system applied IoT and AI technology
HEROES AND ZEROS
HEROES AND ZEROS
Smart door using face metric along with a support of magnetic card, fingerprint, code number ( simply called smart door)
HHL
HHL
Smart lesson summarizing app - Learning SCE
TIGER
TIGER
Automatic management system for the duty of picking up students from schools and educational centers
ACSS
ACSS
AI usage brining safety for student when going to school and going home
FIRE - DRAGON
FIRE - DRAGON
Fire preventing ball shooting plane

COMPETITION TIMELINE

The competition opens opportunities for primary and high school students to challenge their abilities in observing, researching, and applying Robotics and Technology to solve local problems.

 • PRELIMINARY ROUND
  Starting from March 27, 2024 to June 16, 2024 and include 2 main activities: Online Training and Online Submission.
 • PROTOTYPE ROUND
  • The expert panel will support each team with any questions they may have regarding their understanding of STEM and technology applications
  • The consultation period will take place 2-3 sessions from July 15, 2024 to September 14, 2024.
 • FINAL ROUND
  • 10 teams will attend the Final Round of Solve for Tomorrow 2024
  • Timeline for TOP 10 teams to complete the prototype: September 30, 2024 – October 25, 2024
  • Expected Final Round date: October 26, 2024

HOW TO TAKE PART

In 2019, Solve for Tomorrow was first held in Vietnam. Since then, it has grown into an annual creative thinking playground for middle and high school students ages 12-18, encouraging them to apply STEM education knowledge in the science, technology, engineering, and mathematics fields to handle existing social problems.

 • Image
  Finish Online course
  and receive Verification code
 • Image
  Download sample entries, present ideas,
  and instruct for uploading entries Here
 • Image
  Register and
  Upload your entries Here

About the contest

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI THI TRỰC TUYẾN : 

- Thời gian nộp bài thi: trước 23h59p ngày 01.10.2023.

- Hình thức: nộp bài thi trực tuyến theo hướng dẫn

- Cách thức thực hiện:

▪ Bước 1: Các đội thi tham khảo hướng dẫn chi tiết và mẫu bài dự thi (dưới dạng Word hoặc Powerpoint)

▪ Bước 2: Đại diện đội thi dùng tài khoản đã học trực tuyến để thực hiện việc đăng tải bài thi trực tuyến

▪ Bước 3: Đội thi chọn “Nộp bài thi trực tuyến”, điền thông tin đăng ký, lựa chọn Bảng thi tương ứng để nộp bài dự thi (Bảng A – Học sinh THCS; Hoặc Bảng B – Học sinh THPT) và đăng tải bài dự thi

- Bài dự thi hợp lệ là bài thi thực hiện theo đúng hướng dẫn như sau:

▪ Tên file bài dự thi được đặt tên theo cú pháp

1. [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC).

2. [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF).

▪ Bài dự thi được thực hiện dưới dạng Word hoặc Powerpoint phải đảm bảo đầy đủ các phần sau:

1. Đề tài dự thi

2. Lý do chọn đề tài

3. Phương pháp tìm hiểu vấn đề

4. Ý tưởng về giải pháp

5. Giải pháp thực hiện mô hình mẫu

6. Quy trình thử nghiệm giải pháp

7. Tính khả thi của giải pháp

8. Kế hoạch tài chính dự kiến

9. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án

10. Phụ lục

- Đội thi chỉ được công nhận đủ điều kiện nộp bài dự thi khi mỗi thành viên đội thi đã hoàn thành Khoá Đào Tạo Trực Tuyến và nhận mã hoàn thành khoá học.

- Trong thời hạn nộp bài của Vòng Sơ Khảo, đội thi được quyền bổ sung thông tin, cập nhật nội dung bài dự thi đã gửi trên hệ thống. Mỗi nội dung được gửi từ 01 tài khoản đã đăng ký trên website www.kientaotuonglai.com.vn được xem là 01 bài dự thi, do đó đội thi cần gửi lại toàn bộ các thông tin quy định trong mỗi lần cập nhật và chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. Trong trường hợp đội thi muốn gửi bài dự thi lần 02, lần 03, … tên file bài dự thi phải đặt theo cú pháp:

1. [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC_ Gửi lại lần 02).

2. [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF_ Gửi lại lần 02).

- Lưu ý quan trọng:

▪ Đội thi chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. BTC chỉ căn cứ trên nội dung Lần gửi cuối cùng nhận được từ đội thi tại thời điểm hết hạn nộp bài để xác định nội dung bài thi.

▪ Đối với bài dự thi được gửi trong thời gian quy định, BTC sẽ gửi email phản hồi xác nhận trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được bài dự thi. Nếu quá thời hạn trên mà đội thi vẫn chưa nhận được phản hồi, vui lòng liên hệ:

Hotline BTC Cuộc thi: 0981 793 336 – 0246 685 2255

▪ Bài dự thi là ứng dụng chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc chưa từng được giải thưởng của các cuộc thi tương tự đã được tổ chức.

- Công bố kết quả Vòng Sơ Khảo:

▪ 40 đội thi có số điểm cao nhất (trong đó có 20 đội Bảng A - THCS và 20 đội Bảng B – THPT) sẽ được liên hệ trực tiếp bằng thư điện tử và điện thoại để thông báo tham dự Vòng Phát Triển Sản Phẩm.

▪ Kết quả sẽ được công bố chính thức tại website www.solvefortomorrow.vn dự kiến vào ngày 15.10.2023.

 

 

 

Logo Logo