Giải đáp thông tin chung
về cuộc thi

0981 793 336 - 0246 685 2255
Giải đáp thông tin
info1@solvefortomorrow.vn

Giải đáp các vấn đề
liên quan đến Website

0768 663 067

Thời gian
làm việc

clock 08:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30
Monday to Friday from
April 12, 2023 to the end of November 11, 2023

Giới thiệu
cuộc thi

Samsung initiated Solve for Tomorrow in 55 countries around the world in 2010, with approximately 2.4 million participants, demonstrating the social responsibility goal "Together for Tomorrow! Enabling People" that Samsung aspires to.


In 2019, Solve for Tomorrow was first held in Vietnam. Since then, it has grown into an annual creative thinking playground for middle and high school students ages 12-18, encouraging them to apply the STEM toolkit in science, technology, engineering, and mathematics fields to handle existing social problems.

Giới thiệu cuộc thi

Samsung initiated Solve for Tomorrow in 55 countries around the world in 2010, with approximately 2.4 million participants, demonstrating the social responsibility goal "Together for Tomorrow! Enabling People" that Samsung aspires to.


In 2019, Solve for Tomorrow was first held in Vietnam. Since then, it has grown into an annual creative thinking playground for middle and high school students ages 12-18, encouraging them to apply the STEM toolkit in science, technology, engineering, and mathematics fields to handle existing social problems.

Giới thiệu cuộc thi

Samsung initiated Solve for Tomorrow in 55 countries around the world in 2010, with approximately 2.4 million participants, demonstrating the social responsibility goal "Together for Tomorrow! Enabling People" that Samsung aspires to.


In 2019, Solve for Tomorrow was first held in Vietnam. Since then, it has grown into an annual creative thinking playground for middle and high school students ages 12-18, encouraging them to apply the STEM toolkit in science, technology, engineering, and mathematics fields to handle existing social problems.

Giới thiệu cuộc thi
prev
next

THEMES
OF THE COMPETITION

Using STEM skills to research and propose solutions in one of four areas: Society, Environment, Education, Medical and Health.

MEANINGS
OF THE COMPETITION

Solve for Tomorrow is the competition for middle and high school students (under the supervision of teachers) to actively explore and use the STEM toolkit to solve local problems.

Lịch trình tham
gia cuộc thi

Cuộc thi là cơ hội cho các em học sinh THCS & THPT được thử thách bản thân trong việc quan sát, nghiên cứu, ứng dụng Robotics & Công nghệ để giải quyết các vấn đề địa phương.
Vòng sơ khảo
April 12, 2023 - July 02, 2023
Online Training Course
 • The teams including teachers and students will take an online training course to improve their project implementation and presenting skills.
Submit your entries
 • The teams submit their entries online according to the existing form.
Vòng
phát triển sản phẩm
August 01, 2023 - October 01, 2023
Training
 • Top 40 teams are shortlisted to participate in-person training.
 • Expert panel will support and accompany the competition teams.
Prototype Development
 • The teams turn ideas into prototypes.
Presentation
 • The team's record a video presenting the project
Vòng
chung kết
16.10.2023 - 10.11.2023
Final Prototype
 • Top 10 with the highest points enter the Final Round.
 • The teams perfect the product with the support of the expert panel.
Final Round
 • The teams will present ideas, test models, and answer questions from Jury.

How to take part

In 2019, Solve for Tomorrow was first held in Vietnam. Since then, it has grown into an annual creative thinking playground for middle and high school students ages 12-18, encouraging them to apply STEM education knowledge in the science, technology, engineering, and mathematics fields to handle existing social problems.

 • Image
  Hoàn thành khóa Đào tạo Trực tuyến
  và Nhận mã xác thực
 • Image
  Tải bài dự thi mẫu, trình bày ý tưởng và hướng dẫn
  đăng tải bài dự thi Tại đây
 • Image
  Đăng ký thông tin đội thi và
  Đăng tải bài dự thi Tại đây

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI THI TRỰC TUYẾN : 

- Thời gian nộp bài thi: trước 23h59p ngày 01.10.2023.

- Hình thức: nộp bài thi trực tuyến theo hướng dẫn

- Cách thức thực hiện:

▪ Bước 1: Các đội thi tham khảo hướng dẫn chi tiết và mẫu bài dự thi (dưới dạng Word hoặc Powerpoint)

▪ Bước 2: Đại diện đội thi dùng tài khoản đã học trực tuyến để thực hiện việc đăng tải bài thi trực tuyến

▪ Bước 3: Đội thi chọn “Nộp bài thi trực tuyến”, điền thông tin đăng ký, lựa chọn Bảng thi tương ứng để nộp bài dự thi (Bảng A – Học sinh THCS; Hoặc Bảng B – Học sinh THPT) và đăng tải bài dự thi

- Bài dự thi hợp lệ là bài thi thực hiện theo đúng hướng dẫn như sau:

▪ Tên file bài dự thi được đặt tên theo cú pháp

1. [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC).

2. [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF).

▪ Bài dự thi được thực hiện dưới dạng Word hoặc Powerpoint phải đảm bảo đầy đủ các phần sau:

1. Đề tài dự thi

2. Lý do chọn đề tài

3. Phương pháp tìm hiểu vấn đề

4. Ý tưởng về giải pháp

5. Giải pháp thực hiện mô hình mẫu

6. Quy trình thử nghiệm giải pháp

7. Tính khả thi của giải pháp

8. Kế hoạch tài chính dự kiến

9. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án

10. Phụ lục

- Đội thi chỉ được công nhận đủ điều kiện nộp bài dự thi khi mỗi thành viên đội thi đã hoàn thành Khoá Đào Tạo Trực Tuyến và nhận mã hoàn thành khoá học.

- Trong thời hạn nộp bài của Vòng Sơ Khảo, đội thi được quyền bổ sung thông tin, cập nhật nội dung bài dự thi đã gửi trên hệ thống. Mỗi nội dung được gửi từ 01 tài khoản đã đăng ký trên website www.kientaotuonglai.com.vn được xem là 01 bài dự thi, do đó đội thi cần gửi lại toàn bộ các thông tin quy định trong mỗi lần cập nhật và chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. Trong trường hợp đội thi muốn gửi bài dự thi lần 02, lần 03, … tên file bài dự thi phải đặt theo cú pháp:

1. [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC_ Gửi lại lần 02).

2. [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF_ Gửi lại lần 02).

- Lưu ý quan trọng:

▪ Đội thi chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. BTC chỉ căn cứ trên nội dung Lần gửi cuối cùng nhận được từ đội thi tại thời điểm hết hạn nộp bài để xác định nội dung bài thi.

▪ Đối với bài dự thi được gửi trong thời gian quy định, BTC sẽ gửi email phản hồi xác nhận trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được bài dự thi. Nếu quá thời hạn trên mà đội thi vẫn chưa nhận được phản hồi, vui lòng liên hệ:

Hotline BTC Cuộc thi: 0981 793 336 – 0246 685 2255

▪ Bài dự thi là ứng dụng chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc chưa từng được giải thưởng của các cuộc thi tương tự đã được tổ chức.

- Công bố kết quả Vòng Sơ Khảo:

▪ 40 đội thi có số điểm cao nhất (trong đó có 20 đội Bảng A - THCS và 20 đội Bảng B – THPT) sẽ được liên hệ trực tiếp bằng thư điện tử và điện thoại để thông báo tham dự Vòng Phát Triển Sản Phẩm.

▪ Kết quả sẽ được công bố chính thức tại website www.solvefortomorrow.vn dự kiến vào ngày 15.10.2023.

 

 

 

event box icon
event box banner
Logo Logo