Giải đáp thông tin chung
về cuộc thi

0981 793 336 - 0246 685 2255
Giải đáp thông tin
[email protected]

Giải đáp các vấn đề
liên quan đến Website

0869481400

Thời gian làm việc

clock 8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h30
các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong thời gian từ ngày 27.03.2024 đến hết ngày 26.10.2024

Câu hỏi
thường gặp

- Cuộc thi dành cho 02 đối tượng - 02 bảng thi:

 1. Bảng A - Học sinh THCS trên toàn quốc (từ lớp 6 - lớp 9)

 2. Bảng B - Học sinh THPT trên toàn quốc (từ lớp 10 - lớp 12)

- Chủ đề của Cuộc thi: ứng dụng giáo dục STEM để đưa ra sản phẩm công nghệ/STEM nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Môi trường, Sức khỏe, các đối tượng yếu thế, hướng đến sự phát triển bền vững và sản phẩm mang tính thương mại hóa (đáp ứng tiêu chí phù hợp với nhu cầu của thị trường).

- Hình thức tham dự: học sinh cần đăng ký tham gia theo đội và cần lưu ý:

 • Một nhóm cần bao gồm các thành viên: (i) 01 giáo viên trực tiếp hỗ trợ - hướng dẫn học sinh thực hiện bài thi của mình; và (ii) tối thiểu 02 học sinh và tối đa 04 học sinh dự thi.

 • Một giáo viên có thể tham gia hướng dẫn nhiều đội thi cùng lúc.

 • Một học sinh chỉ được đăng ký tham gia một đội thi duy nhất.

- Lưu ý: Việc chấm thi sẽ được thực hiện riêng biệt và chấm thi theo từng Bảng.


- Cuộc thi “Solve for Tomorrow  2024” dành cho đối tượng là các bạn Học sinh THCS & THPT trên toàn quốc, chỉ cần trong độ tuổi quy định của cuộc thi thì bạn hoàn toàn có thể tham gia.

- Tham khảo quy định đối tượng tham dự tại website www.solvefortomorrow.vn.


- Vòng Sơ Khảo sẽ bắt đầu từ  27.03.2024 đến 16.06.2024 và gồm 2 hoạt động chính là Đào Tạo Trực Tuyến và Nộp Bài Thi Trực Tuyến..

- Chi tiết hướng dẫn tham gia vui lòng tham khảo tại website www.solvefortomorrow.vn.

- Kết quả của Vòng Sơ Khảo sẽ được công bố dự kiến vào ngày 14.07.2024 tại website www.solvefortomorrow.vn.


- Giáo viên và Học sinh cần thực hiện theo những bước sau đây:

 • Bước 1: Học sinh và Giáo viên tạo tài khoản trên cổng đào tạo trực tuyến tại website www.solvefortomorrow.vn (Lưu ý: cần ghi rõ thông tin theo hướng dẫn)

 • Step 2: Bước 2: Học sinh và Giáo viên chọn chương trình tương ứng (chương trình dành cho đối tượng Giáo viên và Học sinh) và tham gia học tập theo hướng dẫn trên website www.solvefortomorrow.vn.

 • Bước 3: Học sinh và Giáo viên làm bài kiểm tra cuối mỗi chương trình học


-  Cổng Đào Tạo Trực Tuyến được mở từ ngày 01.04.2024

 • Trong khoảng thời gian từ  01.04.2024 đến 15.10.2024, Giáo viên và Học sinh có thể tham gia khoá học để nâng cao kỹ năng thực hiện và trình bày dự án. Tham gia Khóa Đào Tạo Trực Tuyến tại website www.solvefortomorrow.vn


Giáo viên và Học sinh có thể học lại bài và làm lại bài kiểm tra mà không nhất thiết phải xem lại toàn bộ nội dung bài học của học phần đó. Hệ thống sẽ tự động cập nhật các lần kiểm tra của các cá nhân, và chương trình sẽ chỉ ghi nhận điểm số cao nhất trong các lần hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa


- Nội dung đào tạo dành cho Giáo viên (Đào tạo qua nền tảng trực tuyến Zoom):
Tư duy Thiết kế (Design Thinking): cung cấp cho Giáo Viên phương pháp tiếp cận mới về cách giải quyết vấn đề, từ đó có thể ứng dụng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý học sinh.

- Nội dung đào tạo dành cho Học sinh (Đào tạo qua Cổng đào tạo trực tuyến):
Tư duy thiết kế (Design Thinking): cung cấp cho Học sinh phương pháp giải quyết vấn đề trong học tập để đạt được hiệu quả tốt hơn.


Giáo viên hướng dẫn và Học sinh của đội thi bắt buộc phải tham dự và hoàn thành các bài giảng đào tạo trực tuyến để đảm bảo tính hợp lệ khi tham dự Vòng Sơ Khảo của cuộc thi “Solve for Tomorrow  2024”.


 • Bước 1:  Các đội thi tham khảo hướng dẫn chi tiết, và mẫu bài dự thi (dưới dạng Word hoặc Powerpoint) tại website www.solvefortomorrow.vn.

 • Bước 2:  Đại diện đội thi dùng tài khoản đã học trực tuyến để thực hiện việc đăng tải bài thi trực tuyến tại website www.solvefortomorrow.vn 

 • Bước 3:  Đội thi chọn “Nộp bài thi trực tuyến” và lựa chọn Bảng thi tương ứng để nộp bài dự thi (Bảng A – Học sinh THCS; Hoặc Bảng B – Học sinh THPT), điền thông tin đăng ký và đăng tải bài dự thi theo hướng dẫn tại www.solvefortomorrow.vn.


Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi thực hiện theo đúng hướng dẫn như sau::
- Tên file bài dự thi được đặt tên theo cú pháp:
1) [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC).

2) [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF).

- Bài dự thi được thực hiện dưới dạng Word hoặc Powerpoint phải đảm bảo đầy đủ các phần sau:

1.  Đề tài dự thi
2.  Lý do chọn đề tài
3.  Phương pháp tìm hiểu vấn đề
4.  Ý tưởng và giải pháp để hoàn thành mô hình sản phẩm
5.  Quy trình thực hiện và tính khả thi của giải pháp trong thực tiễn
6.  Kế hoạch tài chính và triển khai thực hiện dự án
7.  Phụ lục


- Đội thi chỉ được công nhận đủ điều kiện nộp bài dự thi khi mỗi thành viên đội thi đã hoàn thành Khoá Đào Tạo Trực Tuyến và nhận mã hoàn thành khoá học.

- Trong thời hạn nộp bài của Vòng Sơ Khảo, đội thi được quyền bổ sung thông tin, cập nhật nội dung bài dự thi đã gửi trên hệ thống. Mỗi nội dung được gửi từ 01 tài khoản email được xem là 01 bài dự thi, do đó đội thi cần gửi lại toàn bộ các thông tin quy định trong mỗi lần cập nhật và chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. Trong trường hợp đội thi muốn gửi bài dự thi lần 02 hoặc lần 03, … tên file bài dự thi phải đặt theo cú pháp:
1) [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC_ Gửi lại lần 02/03/…).
2) [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF_ Gửi lại lần 02/03/…).

- Đội thi chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. BTC chỉ căn cứ trên nội dung Lần gửi cuối cùng nhận được từ đội thi tại thời điểm hết hạn nộp bài để xác định nội dung bài thi.

- Đối với bài dự thi được gửi trong thời gian quy định, BTC sẽ gửi email phản hồi xác nhận trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được bài dự thi.

- Bài dự thi là ứng dụng chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc chưa từng được giải thưởng của các cuộc thi tương tự đã được tổ chức.


- Hạn chót nộp bài dự thi Vòng Sơ Khảo là  23:59 ngày  16.06.2024.

- Quy trình nộp bài dự thi trên trang web dự kiến sẽ cần khoảng hơn 30 phút để hoàn thành theo hướng dẫn tuỳ theo tốc độ đánh máy và tốc độ đường truyền tại nơi thao tác của thí sinh.

- Do vậy, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong quá trình nộp bài dự thi, BTC khuyến khích các đội thi nên nộp bài dự thi trước thời hạn nộp bài từ 04 – 05 tiếng để đảm bảo chất lượng bài dự thi của đội.


- Đối với Vòng Phát Triển Sản Phẩm: Trong trường hợp thí sinh đội thi gặp vấn đề bất khả kháng không thể tham gia tiếp tục ở vòng Phát Triển Sản Phẩm, đội thi chỉ được phép thay thế 01 thí sinh, với điều kiện phải thông báo trước ít nhất 1 tuần đến BTC bằng thư điện tử ngay sau khi nhận được thông báo kết quả tại Vòng Phát triển sản phẩm. Trong trường hợp thí sinh thay thế không đảm bảo thời gian tham dự Chương trình Tập huấn trực tuyến, đội thi xem như vắng mặt 01 thành viên.

- Đối với Vòng Chung kết: đội thi không được quyền thay thành viên. Trong trường hợp bất khả kháng thành viên không thể tham gia, đội thi được quyền giảm thành viên nhưng vẫn phải đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu theo quy định, nếu không đội thi sẽ bị tước quyền thi đấu Chung kết. Giải thưởng chung cuộc chỉ được trao cho thành viên có mặt tham dự thi đấu, thành viên vắng mặt không được nhận giải thưởng nếu đội thắng cuộc.


Đội thi có thể bao gồm các thành viên đến từ các đơn vị khác nhau. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý khi nộp bài thi, các đội thi cần đăng ký trực thuộc 1 đơn vị giáo dục được cấp phép và Giáo Viên hướng dẫn của đội thi phải đang công tác tại đơn vị này.


- Tại Vòng Phát Triển Sản Phẩm, các đội thi sẽ được các chuyên gia cố vấn hỗ trợ giải đáp những thắc mắc liên quan đến kiến thức về STEM và công nghệ ứng dụng, giúp các thành viên đội thi có được phần thể hiện xuất sắc nhất tại Cuộc thi “Solve for Tomorrow 2024”.
- Nội dung: Đội ngũ chuyên gia cố vấn có chuyên môn sẽ hỗ trợ và đồng hành với TOP 40 đội thi tại Vòng Phát Triển Sản Phẩm (qua nền tảng MS Teams hoặc Zoom).
- Nội dung cố vấn chuyên môn sẽ được tổ chức với hình thức online trên nền tảng Ms Team hoặc Zoom (hình thức cụ thể BTC sẽ thông báo qua thư điện tử đến đội thi). Số buổi và thời gian cố vấn chuyên môn sẽ được BTC sắp xếp hợp lý dựa trên lịch làm việc của đội ngũ chuyên môn và các đội thi.

Thời gian cố vấn sẽ diễn ra 3 buổi trong khoảng thời gian từ 15.07.2024 đến ngày 14.09.2024 theo lịch do BTC sắp xếp.


- Chương trình Tập huấn tại Vòng Phát Triển Sản Phẩm dành cho 02 đối tượng:

1) Học sinh THCS

2) Học sinh THPT

- Nội dung tập huấn tại Vòng Phát Triển Sản Phẩm bao gồm:

+ Kỹ năng khởi nghiệp

+ Kỹ năng mềm

- Hình thức: tập huấn tập trung theo, tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam – (địa điểm tập huấn cụ thể tại 3 miền sẽ được BTC thông báo sau). Tất cả các thành viên đội thi cần tham dự, và Giáo Viên hướng dẫn đội phụ trách việc điều phối Học sinh theo quy định của BTC.

- Thời gian: Mỗi bảng (bảng A – THCS hoặc bảng B – THPT) sẽ tham gia chương trình đào tạo trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 15.07.2024 đến ngày 14.09.2024 theo lịch do BTC sắp xếp.


Các đội thi tham dự Vòng Phát triển sản phẩm sẽ được BTC hỗ trợ chi phí là  10.000.000 đồng để hoàn thiện bài dự thi của minh.

Ghi chú: Chi phí hỗ trợ sẽ được gửi tới các đội thi khi Vòng Phát triển sản phẩm kết thúc để đảm bảo đội thi có trách nhiệm và cam kết hoàn thành Vòng thi.


- Thời gian để TOP 10 đội thi tham gia Chung kết hoàn thiện mô hình sản phẩm:  30.09.2024 – 25.10.2024

(Ghi chú:

 • Đội ngũ chuyên gia cố vấn có chuyên môn sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với TOP 10 đội thi để chuẩn bị cho Chung kết Cuộc thi (qua nền tảng MS Teams)
 • Thời gian dự kiến: 02 buổi trong khoảng thời gian từ ngày 30.09.2024 đến ngày 25.10.2024 theo lịch do BTC sắp xếp).

- Thời gian thi Chung Kết dự kiến:  26.10.2024

- Nội dung thi Chung kết: Gian hàng trưng bày sản phẩm/ mô hình. Thuyết trình về sản phẩm/ mô hình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Ban Giám Khảo.

- Địa điểm: Ban Tổ Chức thông báo sau

- Cách thức di chuyển: Các đội thi sẽ được BTC hỗ trợ chi phí đi lại và khách sạn khi tham dự Chung Kết (tối đa 04 Học sinh và 01 Giáo viên hướng dẫn).

- Hình thức thi: thuyết trình về dự án trên sân khấu

  + Top 10 đội thi chung kết: thuyết trình về dự án trên sân khấu

      ▪ Mỗi đội thi sẽ có tối đa 15 phút thuyết trình và vận hành sản phẩm, 05 phút trả lời câu hỏi của các đội thi cùng bảng và 05 phút trả lời câu hỏi của Hội đồng Ban Giám Khảo.

      ▪ Mỗi đội thi cần chuẩn bị 01 poster, kích thước không quá khổ A0 (1189mm x 841mm) để giới thiệu về dự án của đội tại khu trưng bày của buổi Chung kết.

  + 10 đội thi đạt giải triển vọng: thuyết trình về dự án tại khu trưng bày sản phẩm

     ▪ Mỗi đội thi sẽ có tối đa 15 phút thuyết trình và vận hành sản phẩm, 05 phút trả lời câu hỏi của Hội đồng Ban Giám Khảo.

     ▪ Mỗi đội thi cần chuẩn bị 01 poster, kích thước không quá khổ A0 (1189mm x 841mm) để giới thiệu về dự án của đội tại khu trưng bày của buổi Chung kết.

- Ghi chú:

  + TOP 20 Đội thi sẽ tham gia phần Gian hàng trưng bày mô hình sản phẩm tại ngày Chung kết

  + Tất cả các Đội thi TOP 20 cần có mặt tại địa điểm thi Chung kết để tham dự Vòng Chung Kết. Đội thi vắng mặt xem như bỏ cuộc và sẽ không được nhận giải thưởng cùng các hỗ trợ tương ứng dành cho đội thi tham dự Vòng Chung Kết.

  + Lễ Trao Giải & kết quả Vòng Chung Kết sẽ được tổ chức và công bố vào cùng ngày thi.


- Thí sinh và Giáo viên tham gia cuộc thi cần cam kết thực hiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của Ban Tổ Chức (BTC), đồng thời sắp xếp lịch trình để tham dự theo yêu cầu dưới đây nếu vượt qua vòng sơ khảo và được chọn vào vòng tiếp theo:
+ Đối với Vòng Sơ Khảo: Giáo viên và Học sinh bắt buộc phải tham gia và hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến; và nộp bài dự thi trực tuyến đúng thời hạn theo hướng dẫn của BTC trên website.
+ Đối với Vòng Phát Triển Sản Phẩm:
   > Cố vấn chuyên môn:
      > Các đội thi bắt buộc phải tham gia nội dung Cố vấn chuyên môn cùng các chuyên gia.
      > Các đội thi không tự ý thay đổi thời gian các buổi cố vấn chuyên môn như BTC đã sắp xếp.
   >Tập Huấn: Các đội thi bắt buộc phải tham gia các buổi Tập huấn trực tuyến theo thời gian BTC đã sắp xếp.
   > Phát Triển Sản Phẩm: Giáo viên hướng dẫn đội thi chịu trách nhiệm xin phép Ban Giám Hiệu & Phụ Huynh và hỗ trợ sắp xếp thời gian để tạo điều kiện cho học sinh hoàn thiện sản phẩm dự thi của đội.
+ Đối với Vòng Chung Kết: Các đội thi sẽ tập trung thi Chung Kết tại Hà Nội dự kiến vào ngày  26.10.2024. Giáo viên hướng dẫn đội thi chịu trách nhiệm xin phép Ban Giám Hiệu & Phụ Huynh và hỗ trợ sắp xếp thời gian để tạo điều kiện cho Học sinh tham dự Vòng Chung kết.

- Các đội thi được lựa chọn vào vòng trong nếu không đủ điều kiện sắp xếp tham dự theo lịch trình thì cần phản hồi ngay đến BTC trong vòng 24 giờ để BTC chọn đội có số điểm cao tiếp theo thay thế.


Giải đáp thông tin chung
về cuộc thi
Giải đáp các vấn đề
liên quan đến Website
Thời gian làm việc
8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h30
các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong thời gian từ ngày 27.03.2024 đến hết ngày 26.10.2024

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI THI TRỰC TUYẾN : 

- Thời gian nộp bài thi: trước 23h59p ngày 16.06.2024.

- Hình thức: nộp bài thi trực tuyến theo hướng dẫn

- Cách thức thực hiện:

▪ Bước 1: Các đội thi tham khảo hướng dẫn chi tiết và mẫu bài dự thi (dưới dạng Word hoặc Powerpoint)

▪ Bước 2: Đại diện đội thi dùng tài khoản đã học trực tuyến để thực hiện việc đăng tải bài thi trực tuyến

▪ Bước 3: Đội thi chọn “Nộp bài thi trực tuyến”, điền thông tin đăng ký, lựa chọn Bảng thi tương ứng để nộp bài dự thi (Bảng A – Học sinh THCS; Hoặc Bảng B – Học sinh THPT) và đăng tải bài dự thi

- Bài dự thi hợp lệ là bài thi thực hiện theo đúng hướng dẫn như sau:

▪ Tên file bài dự thi được đặt tên theo cú pháp

1. [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC).

2. [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF).

▪ Bài dự thi được thực hiện dưới dạng Word hoặc Powerpoint phải đảm bảo đầy đủ các phần sau:

1. Đề tài dự thi

2. Lý do chọn đề tài

3. Phương pháp tìm hiểu vấn đề

4. Ý tưởng về giải pháp

5. Giải pháp thực hiện mô hình mẫu

6. Quy trình thử nghiệm giải pháp

7. Tính khả thi của giải pháp

8. Kế hoạch tài chính dự kiến

9. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án

10. Phụ lục

- Đội thi chỉ được công nhận đủ điều kiện nộp bài dự thi khi mỗi thành viên đội thi đã hoàn thành Khoá Đào Tạo Trực Tuyến và nhận mã hoàn thành khoá học.

- Trong thời hạn nộp bài của Vòng Sơ Khảo, đội thi được quyền bổ sung thông tin, cập nhật nội dung bài dự thi đã gửi trên hệ thống. Mỗi nội dung được gửi từ 01 tài khoản đã đăng ký trên website solvefortomorrow.vn được xem là 01 bài dự thi, do đó đội thi cần gửi lại toàn bộ các thông tin quy định trong mỗi lần cập nhật và chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. Trong trường hợp đội thi muốn gửi bài dự thi lần 02, lần 03, … tên file bài dự thi phải đặt theo cú pháp:

1. [Bảng A THCS]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng A THCS_Hà Nội_Trường THCS Giảng Võ_ Đội ABC_ Gửi lại lần 02).

2. [Bảng B THPT]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên Trường]_[Tên đội]_[Gửi lại lần 02/03/…] (VD: Bảng B THPT_Hà Nội_Trường THPT Trần Phú_ Đội DEF_ Gửi lại lần 02).

- Lưu ý quan trọng:

▪ Đội thi chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. BTC chỉ căn cứ trên nội dung Lần gửi cuối cùng nhận được từ đội thi tại thời điểm hết hạn nộp bài để xác định nội dung bài thi.

▪ Đối với bài dự thi được gửi trong thời gian quy định, BTC sẽ gửi email phản hồi xác nhận trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được bài dự thi. Nếu quá thời hạn trên mà đội thi vẫn chưa nhận được phản hồi, vui lòng liên hệ:

Hotline BTC Cuộc thi: 0981 793 336 – 0246 685 2255

▪ Bài dự thi là ứng dụng chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc chưa từng được giải thưởng của các cuộc thi tương tự đã được tổ chức.

- Công bố kết quả Vòng Sơ Khảo:

▪ 40 đội thi có số điểm cao nhất (trong đó có 20 đội Bảng A - THCS và 20 đội Bảng B – THPT) sẽ được liên hệ trực tiếp bằng thư điện tử và điện thoại để thông báo tham dự Vòng Phát Triển Sản Phẩm.

▪ Kết quả sẽ được công bố chính thức tại website www.solvefortomorrow.vn dự kiến vào ngày 14.07.2024.

 
 
 
 
Logo Logo